Vänlig och sakkunnig kundservice

Receptbelagda mediciner| FPA-ersättningar | Produkter för egenvård och rådgivning | Schengenintyg och resor | Läkemedelsavfall | Serviceprislista | Användbara länkar

Receptbelagda mediciner

Vårt apotek har fem receptbetjäningspunkter. Vi betjänar kunderna enligt könummer. Vi granskar alltid receptets giltighet, doseringen, utbyte av läkemedel, FPA-ersättning och olika mediciners interaktioner. Då du koncentrerar dina införskaffningar av receptbelagda mediciner till vårt apotek, kan vi följa upp din medicinering under de senaste 13 månaderna. Vår ambition är att alltid vara vänliga, snabba och flexibla.

Elektroniska recept
Du kan se dina elektroniska recept från www.kanta.fi/sv/omakanta. Där kan du se om dina eRecept är i kraft och hur mycket medicin som finns kvar. Vid behov kan du skriva ut ett sammandrag av dina eRecept. För att logga in behöver du dina nätbankskoder.

Förnyande av recept
Receptet är i kraft 1-2 år efter att det skrivits ut eller förnyats. Efter detta måste receptet förnyas, även om det skulle finnas medicin kvar. Du kan lämna in receptet för att förnyas hos oss. Det tar vanligtvis en vecka att förnya receptet. Se avgiften för förnyande av recept i vår serviceprislista »

Utbyte av läkemedel
Vi granskar alltid i samband med expedieringen av receptet om det finns ett förmånligare generiskt läkemedelistället för ditt läkemedel. Om preparatet finns i förteckningen över läkemedel som kan bytas ut, i enlighet med myndighetens lista, erbjuder vi dig ett preparat inom det s.k. prisintervallet, som du om du önskar, kan byta ut det av läkaren ordinerade preparatet mot. I vårt sortiment ingår läkemedel, vars tillgänglighet har säkerställts så väl som möjligt.

Granskning av interaktioner
Vi granskar vid varje receptbehandling att dina läkemedel passar ihop med varandra. Då du koncentrerar dina läkemedelsinköp till Grankulla apotek, kan vi säkerställa att dina mediciner passar ihop med varandra och att du inte har onödig överlappande medicinering. Vid behov tar vi kontakt med din läkare. Vårt mål är att varje kund ska ha en trygg och rätt medicinering.

FPA-ersättningar

Om du är berättigad till FPA-ersättning för läkemedel, näringspreparat eller baskräm för behandling av långtida hudsjukdom, får du ersättningen direkt i vårt apotek.

Ersättning betalas ut först efter det att taket för kundens initialsjälvrisk har nåtts. Initialsjälvrisken är 50 euro per kalenderår. Initialsjälvrisken gäller inte barn och unga. Den tillämpas från början av det år då en person fyller 19 år.

Stora läkemedelsersättningar

Kunden har möjlighet att få en extra ersättning av FPA för läkemedelskostnader som överskrider den s.k. årliga årssjälvrisken (det s.k. takbeloppet). År 2020 är självriskgränsen 577,66 €. När de självrisker (initialsjälvrisken medräknad) som kunden har betalat för ersättningsgilla preparat överstiger årssjälvrisken får kunden rätt till tilläggsersättning till årets slut. Kunden betalar emellertid 2,50 euro för varje läkemedel han eller hon köper.

Mer information om läkemedelsersättningar finns på FPAs webbplats.

Produkter för egenvård och rådgivning

Vårt apotek har en omfattande avdelning med betjäning, där vi erbjuder ett mångsidigt utbud av produkter för egenvård, produkter för hälsa och välmående, apotekskosmetik, intimprodukter samt djurmedicin. Vår personal med farmaceutisk utbildning hjälper dig hitta rätt lösning, vare sig det är fråga om val av produkt eller rådgivning för andra hälsotjänster. I samtlig rådgivning följer vi apoteksbranschens etiska anvisningar.

Schengenintyg och resor

Vi utarbetar ett Schengenintyg för tullen, då du reser inom Schengen-området och har med dig läkemedel som klassificeras som narkotika eller psykotropiska ämnen. Du får intyget från oss för de läkemedel du hämtat ut på vårt apotek.

Schengenområdet omfattar Sverige, Norge, Danmark, Island, Tyskland, Belgien, Frankrike, Nederländerna, Österrike, Luxemburg, Spanien, Portugal, Italien, Grekland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Malta och Schweiz.

Schengenintyget kan utfärdas endast för personer permanent bosatta i Finland. Då du ansöker om intyg ska du ha med dig läkemedelsförpackningen, receptet och pass eller id-kort. Intyget är i kraft 30 dygn från och med resans första dag. Utarbetande av Schengenintyg är en avgiftsbelagd tjänst se serviceprislistan ».

Läkemedelsavfall

Vårt apotek tar utan avgift emot föråldrade och oanvända mediciner från hushållen. Samtligt läkemedelsavfall som returneras till apoteket skickas för förstöring till en hanteringsanläggning för farligt avfall.  Om läkemedlen har innehafts av kunden, kan de inte säljas på nytt. På grund av detta kan oanvända läkemedel inte heller ersättas kunden. Praxisen utgår från läkemedelslagen och myndigheternas anvisningar till apoteken.

Vi rekommenderar att läkemedelsavfall returneras på följande vis:

  • Avlägsna anteckningar om patientuppgifter på förpackningen (så som dekaler med instruktioner).
  • För läkemedlen till apoteket i en genomskinlig, tät plastpåse.
  • Ta tabletter och kapslar ur originalförpackningen. Tabletter och kapslar i blisterpack behöver inte lösgöras ur förpackningen. För tomma glasburkar till glasinsamlingen och kasta tomma plastburkar.
  • Returnera flytande ämnen i originalförpackningen.
  • Returnera alltid jodtabletter och övriga läkemedel som innehåller jod i en separat genomskinlig plastpåse i originalförpackning. Jodhaltiga preparat är bl.a. Jodix-tabletter samt Betadine- och Iodosorb-preparat.
  • Returnera febertermometrar som innehåller kvicksilver separat. Förslut söndriga kvicksilvertermometrar i t.ex. en tät glasburk.
  • Returnera sprutor och nålar separat. Packa dem i en ogenomtränglig förpackning, så som en tom plastflaska eller glasburk.
  • Apoteket tar endast emot läkemedelsavfall och febertermometrar som innehåller kvicksilver samt sprutor och nålar.

Apoteket tar inte emot övrigt avfall (t.ex. kemikalier, flaskor med hårspray, batteridrivna febertermometrar eller övriga elapparater).

Konsultering av läkemedelsförsörjning

Konsultering av läkemedelsförsörjning är en experttjänst som förbättrar läkemedelsäkerheten. Apotekets farmaceut eller provisor gör en utvärdering, tillsammans med hälso- och sjukvårdsenhetens personal, om hur förbättrande åtgärder inom läkemedelssäkerheten verkställs i enhetens läkemedelsförsörjning.

En granskning av medicinskåp är en del av läkemedelsförsörjningens konsulteringstjänst. Meningen med konsulteringen är att motivera enhetens personal till att gå igenom sina arbetsmetoder och hjälpa dem att hitta utvecklingsområden gällande läkemedelsförsörjningen och därigenom hitta lösningar som leder till an förbättrad läkemedelssäkerhet för enheten. Tjänsten är avgiftsbelagd.

Serviceprislista

Öppna vår serviceprislista här »

Användbara länkar

Se egna eRecept »
Avgiftsfri söktjänst för läkemedelspreparat (på finska) »
Läkemedelsersättningar och utbytbara läkemedelspreparat »
Hälsoinformation »
Läkemedelsinformation »
Läkemedelsfostran »
Vaccinering »
Grankulla stads tjänster »
Jorv sjukhus »
Esbo stads tjänster »
Djurmediciner »